1. Trang chủ
  2. /
  3. Tin tức
  4. /
  5. THS.BS.Thầy thuốc ưu tú...

THS.BS.Thầy thuốc ưu tú CHU VĂN ĐẶNG

THS.BS.Thầy thuốc ưu tú CHU VĂN ĐẶNG

-Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

-Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

-Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.