1. Trang chủ
  2. /
  3. Hội đồng quản trị
  4. /
  5. Chủ Tịch HĐQT Khúc...

Chủ Tịch HĐQT Khúc Đình Kiên

chu-tich-hdqt-khuc-dinh-kien

Ông Khúc Đình Kiên – Chủ Tích Hội Động Quản Trị Bệnh Viện Đa Khoa Ngã Tư Hồ.