chu-tich-hdqt-khuc-dinh-kien

Chủ Tịch HĐQT Khúc Đình Kiên

Ông Khúc Đình Kiên – Chủ Tích Hội Động Quản Trị Bệnh Viện Đa Khoa Ngã Tư Hồ.