1. Trang chủ
  2. /
  3. Đội ngũ bác sĩ
  4. /
  5. Ths.Bs.NCS Vũ Thanh Phương

Ths.Bs.NCS Vũ Thanh Phương

Ths.Bs.NCS Vũ Thanh Phương – Bệnh viện K Trung ương

Khám Chuyên khoa Ngoại khoa & Ung bướu