1. Trang chủ
  2. /
  3. Đội ngũ bác sĩ
  4. /
  5. BsCKI Nguyễn Thị Hạnh

BsCKI Nguyễn Thị Hạnh

BsCKI Nguyễn Thị Hạnh – BVĐK Tỉnh Bắc Ninh

Khám chuyên khoa: Nội khoa